Рівень вищої освіти                        Перший (бакалаврський)

Галузь знань                                   21 «Ветеринарна медицина»

Спеціальність                                  211 «Ветеринарна медицина»

Кваліфікація                                    Молодший лікар ветеринарної медицини