Галузь знань 16"Хімічна та біоінженерія", Спеціальність 162 "Біотехнології та біоінженерія"