Рівень вищої освіти                                  Другий (магістерський)

Галузь знань                                             21 «Ветеринарна медицина»

Спеціальність                                           211 «Ветеринарна медицина»

Кваліфікація                                             Магістр з ветеринарної медицини